Франц Кафка. По случай десетата годишнина от смъртта му

В началото на май 1934 г. Валтер Бенямин получава покана от главния редактор на берлинския вестник Jüdische Rundschau Роберт Велч да напише съчинение по случай десетгодишнината от смъртта на Франц Кафка. Тъй като Бенямин отдавна замисля съчинение върху Кафка, той успява да напише есето за няколко месеца, така че то е публикувано за първи път в две части в Jüdische Rundschau, Nr. 102/103 от 21.XII.1934 и Nr. 104 от 28.XII.1934. Фигурата на Кафка занимава Бенямин в продължение на много години и се превръща в тема на множество записки, фрагментарни бележки и писма от личната кореспонденция. Някои запазени документи показват намерението на Бенямин да преработи публикуваното в Jüdische Rundschau есе до цялостна книга.

Ключови думи: Франц Кафка, диалектика, наратив, иносказание, жест и драма, юдейски месианизъм.

Публикуваният тук превод е направен по изданията: Walter Benjamin, Allegorien kultureller Erfahrung: Ausgewählte Schriften 1920 – 1940, Leipzig: Reclam, 1984; Walter Benjamin, Gesammelte Schriften II, 2, hrsg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser, Frenkfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.

Превод от немски език: Богдана Паскалева

 

Валтер Бенямин – Франц Кафка. По случай десетата годишнина от смъртта му (pdf)

 


Franz Kafka

On the Tenth Anniversary of His Death

Walter Benjamin

 

In early May 1934 Walter Benjamin was invited by the Berlin newspaper Jüdische Rundschau’s chief editor Robert Weltsch to write an essay on the occasion of the 10th anniversary of Franz Kafka’s death. Since Benjamin already had a plan to write on Kafka, he managed to finish the essay in a couple of months and it was first published in two parts in Jüdische Rundschau, Nr. 102/103 from 21.XII.1934 and Nr. 104 form 28.XII.1934. Kafka’s figure engaged Benjamin for many years and it is a theme of many notes, fragments and letters from his personal correspondence. Some documents even reveal Benjamin’s intention to rework the essay published in Jüdische Rundschau in order to transform it into a book.

Keywords: Franz Kafka, dialectics, narrative, parable, gesture and drama, Judaic messianism

The translation published here is based on: Walter Benjamin, Allegorien kultureller Erfahrung: Ausgewählte Schriften 1920 – 1940, Leipzig: Reclam, 1984; Walter Benjamin, Gesammelte Schriften II, 2, hrsg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser, Frenkfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.

Translation from German: Bodgana Paskaleva

 

Нагоре ↑

« »