In Search of the Postcapitalist Self

Марион фон Остен е артист и изследовател на съвременната култура. Нейните научните интереси включват културната продукция в постколониалните общества, технологиите на Аз-а и управлението на мобилността. Тя е една от основателите на Labor k3000 в Цюрих и Център за Пост-колониални изследвания и култура в Берлин. Между 2016 и 2012 г. тя е преподавател по изкуство […]

Продължение...

“Какво е изкуство…”

Какво е изкуство… Екатерина Дьогот· 12/05/2012 … и защо рубриката „Изкуство” в OPENSPACE.RU е такава, каквато е? Въпросът в заглавието, да го кажем направо, не е лишен от амбиции. При това писането на текст, дори и популяризаторски, по теоретичен въпрос изглежда днес неуместно занимание – трябва да го завърша възможно най-бързо и отида да окупирам […]

Продължение...