Утопия на множествеността и множественост на утопиите

Резюме, ключови думи и биография: It is generally assumed that the exhaustion of utopian thinking denote that the future is no longer legitimate the present. Nonetheless, it does not signify that we finally met the complete disappearance of „utopian energies”. Most likely, we encountered the situation when „utopian energies” are infiltrating into the micro-level of […]

Продължение...

”Voyages into Several Remote Nations”: Imaginary Geographies in the Satiric Novel of the Globalized World

ABSTRACT This paper will identify a particular type of fictitious country invented as a setting for satirical novels, exemplified by Evelyn Waugh’s Black Mischief (1932) and Gary Shteyngart’s Absurdistan (2006), distinguishing this type from other types of invented nations primarily by the manner in which such settings allow for particular satiric effects. Fictitious countries of […]

Продължение...

#Окупирай Уолстрийт като self-help демокрация

Резюме, ключови думи и биография:  „Окупирай Уолстрийт или как е възможно да се пише за права, за които не може да се говори”  Новите технологии раждат спорове как трябва да бъдат прилагани. Такива спорове раждат не само новата техника, но и нови биополитически мишени от рода на геномиката или нови технологии от рода на високочестотната […]

Продължение...

Въображение и маркетинг – параметри и аспекти на тяхното отношение и взаимодействие

Резюме, ключови думи и биография: Съвременните маркетингови стратегии все повече започват да разширяват не само начините, по които използват въображението, но и самата представа за въображение. За да се постави това в по-конкретни параметри, теорията за въображението, която ще следвам, е тази за моралното въображение, т.е.  още по-конкретно, фокусирането върху представите за аз и другите […]

Продължение...

Фантазмена женскост. Независимостта и успехът в момичешките образи от сериала „Стъклен дом”

Резюме, ключови думи и биография: Текстът предлага изследване на медийни репрезентации в традицията британските медийни и културни изследвания (Бирмингамска школа). Обект на анализ е първият съвременен комерсиален български сериал „Стъклен дом”, сочен за начало на новата вълна в българските сериали. Продукцията пресъздава живота на високата икономическа класа в България (собственици на мол) и предлага богато […]

Продължение...

Социалното знание като ‘символен капитал’ и неговото бъдеще отвъд неолибералните културно-икономически императиви

Резюме, ключови думи и биография: Какъв е статусът на учения (преподавателя) в деонтичната му функция да про-извежда знание, като обучител, поощряващ израстването на учащите и същевременно съхраняващ достойнството на съсловието? Успява ли неолибералната парадигма чрез термини от пазара на труда, касаещи основно ефикасността, да мисли за образованието и науката като допринасящи за повишаване уменията и […]

Продължение...