Вчера и утре в днес: културното наследство и културната памет в дигитални измерения

Резюме, ключови думи и биография: Асен Канев е докторант в катедра История и теория на културата в СУ. Интересите му са свързани с изследването на дигиталните култури и дигиталното културно наследство, каквато е темата на дисертацията му, жанрът “фентъзи” в неговите теоретично-изследователски и практическо-художествени ракурси. Нещатен сътрудник и съмишленик на Културния център на СУ и […]

Продължение...

Въображение, емпатия и масмедии. Спомагат ли масмедиите за развиването на въображението и емпатията?

Резюме, ключови думи и биография: Въображението като част от етическата теория се среща още през XVII – XVIII в. В концепцията на Дейвид Хюм въображението се свързва със симпатията, която от своя страна се свързва с моралната оценка на действията. За Адам Смит въображението също е част от етическата концепция. Той също говори за симпатия, […]

Продължение...

Произведението на изкуството и медията: хибридизация на критериите за класификация, естетика на пост-медията

Резюме, ключови думи и биография: След 1960-те констелацията от идейни движения и технологични развития довеждат една от ключовите категории във визуалните изкуства, тази на медията, до несъстоятелност. Текстът проследява динамиката на този процес и се опитва да представи различни предложения за преодоляване на кризата на класификационните модели. Ключови думи: криза на класификациите във визуалните изкуства, постмедия, […]

Продължение...