Три фази на футуризма: (анти)утопичното въображение днес

Резюме, ключови думи и биография: Докладът цели да проследи еволюцията на естетиката на футуризма от нейните първоначални утопични полагания в началото на ХХ век през трансформацията й през 70-те и 80-те години в „ретрофутуризъм” до актуализацията и масовизацията й в новите медии (най-вече на терена на видеогрите). Несъмнено „класическият” футуризъм от 20-те (както в италианската, […]

Продължение...

Фантазия наедро: апроприирането на въображението от пазара (“фентъзи” жанра в литературата и компютърно-опосредстваните игрови форми)

Резюме, ключови думи и биография: Асен Канев е докторант в катедра История и теория на културата в СУ. Интересите му са свързани с изследването на дигиталните култури и дигиталното културно наследство, каквато е темата на дисертацията му, жанрът “фентъзи” в неговите теоретично-изследователски и практическо-художествени ракурси. Нещатен сътрудник и съмишленик на Културния център на СУ и […]

Продължение...

Кинофантастиката днес

Резюме, ключови думи и биография: Докладът разглежда статута и конституирането на жанра „фантастика” в киното днес,  на базата на изходното твърдение, че този жанр в Европейската кинематография е традиционно висок, докато в меката на киното (Холивуд и САЩ) е не само част от масовата визуална култура, но и е дори маргинализиран. На база на това […]

Продължение...

Въображението като инструмент за създаване на дистанция в съвременния театър: Как е възможна критическата перспектива?

Резюме, ключови думи и биография: Водещият идентификационен модел в театъра поставя въображаемите светове на сцената („възможното по вероятност или необходимост”, казано с Аристотел) така, че да функционират като утопичен хоризонт спрямо реалностите, в които съществува зрителят. Но при създаването на нови въображаеми светове в постиндустриалния свят театърът отдавна не е в състояние да се състезава […]

Продължение...

Памет и въображение в немския контрамемориален проект

Резюме, ключови думи и биография: Темата за въображението неизбежно съпровожда тази за паметта – двете са обвързани още от Платон насам, а най-явната им пресечна точка е в полето на образа. Настоящият текст е опит за разглеждане на отношението между памет, образ и въображение в контекста на съвременния „бум на паметта“, опит, който се опира […]

Продължение...

Замъкът в града: реалност, въображение, култура

Резюме, ключови думи и биография: Докладът разглежда известни съществуващи примери на замъци и популярни образи на сградите от филмовото изкуство и „фентъзи” културата. Извеждат се основните структурни и пространствени белези на архетипа „замък” в културното пространство, вариациите „растящ замък”, „клъстър от замъци” и „летящ замък” и се анализира вписването на замъка във визуалните и културните […]

Продължение...

Архитектурата като симулант в халюцинациите на съвременните градски симулакруми

Резюме, ключови думи и биография: На нивото, на което организира обитаемата среда, с правото си да рамкира света и да контролира личното и общественото пространство, архитектурата  борави с пълния инструментариум и философия да прескача от реалното към въображаемото, създавайки така или иначе изкуствена, различна от природната среда за съществуване в действителността. В полиморфната действителност на […]

Продължение...