Окултното и прехода

Резюме, ключови думи и биография: Най-разпространените разкази за прехода към демокрация след 1989-та се въртят около скритото, отклонило ни от правилния път, а самото скрито се разкрива чрез метафори, които закотвят границите, осмислящи въпросното „отклонение”, като червени куфарчета, ДС, руснаци, комунисти, американци, планът Ран-Ът, монтаж, корупция, подмяна, менте, български/тоталитарен манталитет, кукли и кукловоди и други, […]

Продължение...

Разпад на неони. „Житие” на светлинните реклами от времето на социализма в България*

Резюме, ключови думи и биография: Неонът е едно от най-разпространените средства за реклама в градската среда от времето на социализма в България. Това се вижда съвсем ясно от хилядите стъклено-метални надписи, които и до днес са запазили своето местоположение по фасадите на сградите, а единственото сигурно нещо за тяхното бъдеще е неясната им съдба. Чрез настоящата […]

Продължение...

Дейността на Българския лекарски съюз през периода 1901 – 1947 г. като модел за бъдещи социални и законодателни промени

Резюме, ключови думи и биография: Обект на изследване в настоящата статия е здравната администрация, нейните функции, устройство и дейност през периода на Временното руско управление (1877-1879 г.). Разглежда се актуалният въпрос за създаването на здравеопазването като държавна функция и качествено нова форма в България и въвеждането на непозната досега нова институция за неговото управление. Публикацията има за […]

Продължение...