Критика и реактивен капитализъм

Димитър Вацов е главен редактор на сп. „Критика и хуманизъм”, председател на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и ръководител на департамент „Философия и социология” в Нов български университет. Интересите му са в областта на съвременната политическа и социална философия и постаналитична философия на езика. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   Критика и реактивен капитализъм Димитър Вацов             […]

Продължение...

Технологичното въображение и проектът на Модерността

Резюме, ключови думи и биография: Изложението има три обособени, но свързани части.  1. Аналитична и описателна част – хипотетично разделение на първично, рационално и предметно въображение, представени като „матрьошки“; и извеждане на понятието за ‘технологично въображение’ като подвид на предметното. Трихотомията е изведена през частично типологизиране на ‘въображението’ във философски текстове след 1600 година.  2. […]

Продължение...