Неразбирателства за „свободната енергия“ у Фройд

Резюме: Статията сравнява два прочита на „Отвъд принципа на удоволстивето“, предложени съответно от Жан Лапланш и Жак Дерида. Най-напред се предлага описание на начина, по който Дерида интерпретира „Отвъд принципа на удоволстивето“ и неговото отношение спрямо свободната и обвързана енергия при Фройд. После се разгледа прочита на „Отвъд принципа на удоволстивето“, предложен от Лапланш, и неговата бележка за Фройдовото „неразбиране“ на свободната енергия. Накрая се обсъжда каква стойност ще е имало понятието Binden при Дерида в прочита му на Фройд и концепцията му за живота.

Ключови думи: Фройд, Бройер, Дерида, Лапланш, свободна енергия, Binden, нагон

Сатору Йошимацу е доктор по философия с дисертация върху понятието за живот в мисълта на Жак Дерида. Той е публикувал „Да мислим по различен начин силата на живота: проблемът за живоът смъртта при Жак Дерида“ (Токио: Хосей Дайгаку Шуппанкьоку, 2021, на японски).

Freudian misunderstanding of “free energy”?

On Derrida’s and Laplanche’s readings of Beyond the Pleasure Principle

Satoru Yoshimatsu

Abstract: The paper compares two readings of Freud’s Beyond the Pleasure Principle offered by Jean Laplanche and Jacques Derrida. First, it describes the way in which Derrida interprets Freud’s text and the relation between free and bound energy. Then it focuses on Laplanche’s reading and his analysis on Freud’s “misunderstanding” of free energy. Finally, the paper turns to the role the notion of Binden played in Derrida’s understanding of Beyond the Pleasure Principle the way it contributed to his conception of life.

Keywords: Freud, Breuer, Derrida, Laplanche, free energy, Binden, drive

Satoru Yoshimatsu holds a PhD in philosophy with a dissertation on the notion of life in the thought of Jacques Derrida. He has published Conceiving in a Different Way the Power of Life: the Problem of Life Death in Jacques Derrida (Tokyo: Hosei Daigaku Shuppankyoku, 2021, in Japanese).

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »