Краят на капитализма, новата дистопия

Резюме: Статията разглежда някои важни развития в капитализма днес, които дават основания да се мисли, че продължаващата над 10 години глобална криза е структурна и е вероятно да доведе до неговия край. Същевременно текстът се фокусира върху определени дистопични тенденции в съвременните обществени науки, които определя като симптоматични за периода.

Ключови думи: капитализъм, криза, дистопия, бъдеще, демокрация, Волфганг Щреек

Огнян Касабов преподава философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Интересите му са в областта на политическата мисъл, немския идеализъм и философията на Карл Маркс, както и естетиката. Член на Колектив за обществени интервенции.

 

Огнян Касабов – Краят на капитализма, новата дистопия (pdf)

 

The End of Capitalism: the New Dystopia

Ognian Kassabov

 

Abstract: The article considers important developments in today’s capitalism that give reason to think that the global crisis that has been ongoing for more than 10 years now  is structural and is likely to bring capitalism to an end. In doing that, the text puts into focus some dystopian trends in contemporary social science that can be seen as symptomatic for the period.

Keywords: capitalism, crisis, dystopia, future, democracy, Wolfgang Streeck

Presentation of the author: Ognian Kassabov teaches philosophy at Sofia University. His interests are in the fields political thought, Kant, German idealism, and Marx, as well as aesthetics. He is a member of the Collective for Social Interventions.

Нагоре ↑

« »