Дигиталните светове на разказа

Резюме: Статията разглежда промените в разпространението на наративни работи с оглед развитието на интернет-технологията в последните 30 години. Текстът представя промените в медиите, формата и съдържанието на културните продукти като последица от дигитализацията и разглежда новите форми на разказване на истории в контекста на класическата наратология.

Ключови думи: дигитализация, глобализация, медии, Нова медия, видеоигри, интернет

Биографична бележка: Михаил Иванов е бакалавър, магистър и докторант в катедра „Културология“, работещ върху понятието за дигитален наратив в специалност „Култура и телевизия“ с научен ръководител проф. Александър Кьосев. Занимава се професионално с разработка на интернет приложения в Барселона.

 

Михаил Иванов – Дигиталните светове на разказа (pdf)

 


Digital Worlds of the Narrative

Mihail Ivanov

 

Abstract: The article focuses on the changes in scope and usage of media products, brought about by the rapid development of Internet technology over the last 30 years. It aims at presenting the differences of the new formats and contents of cultural products, introduced by digitalization, and illustrates how the methodology of classical narratology could be applied to these new forms of storytelling media products.

Keywords: digitalization, globalization, media, New Media, videogames, internet

Bionote: Mihail Ivanov has obtained his Bachelor’s and Master’s degrees at the Cultural Studies department of Sofia University. He is currently researching the development of digital narratives under the guidance of Prof. Alexander Kiossev as part of his PhD thesis. Professionally, he is a web-application developer in Barcelona.

 

 

Нагоре ↑

« »