„Не се помирявай с ериниите“: ЗА/УМ и авангардната естетика във видеоигрите

Резюме: Разговорът откроява различните аспекти на играта „Диско Елизиум“ на естонското студио „ЗА/УМ“, използвани за трансформация и субверсия на редица типични за видеоигрите клишета, включващи амнезията, дървото на решенията, създаването на персонаж, трупането на опит и вдигането на нива. „Диско Елизиум“ сдвоява архаичното и наивното с авангарда, високото изкуство с поп културата, по този начин демонстрирайки, че видеоигрите, макар и младо изкуство, са съхранили постиженията и саморефлексията на останалите такива и също могат да бъдат движени от „отговорност за топлинната смърт на Вселената“.

Ключови думи: видеоигри; Диско Елизиум; ЗА/УМ; авангард; Робърт Курвиц

Миглена Николчина е писателка и изследователка, чиито научни интереси са в пресечната точка на литература и философия. Нейни произведения, включително две от монографиите ѝ са излизали на английски, руски и други езици. Сред най-новите ѝ публикации са монографията „Бог с машина. Изваждане на човека“ (София, 2022) и статията „Видеоигрите: архаика и авангард“ (Философски алтернативи, 2023/1).

Северина Станкева е докторант в катедра „История на философията“ към ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Изследователските ѝ интереси включват модерна и съвременна философия, културология и игрознание.

“NO TRUCE WITH THE FURIES”: ZA/UM AND THE AVANT-GARDE AESTHETICS IN VIDEO GAMES

A conversation between Miglena Nikolchina and Severina Stankeva

Abstract: The conversation highlights different aspects of Estonian studio ZA/UM’s game Disco Elysium, which transform and subvert typical video game clichés such as amnesia, the decision tree, character creation, gaining experience, and leveling up. Disco Elysium pairs archaic and naïve features with the avant-garde, and high art with pop culture, thus demonstrating that video games, although a young art, are capable of integrating the achievements and self-reflexivity of older art forms and, like them, can be driven by a “responsibility for the heat death of the universe”.

Keywords: video games; Disco Elysium; ZA/UM; avant-garde, Robert Kurvitz

Miglena Nikolchina is a writer and theoretician whose research interests involve the intersection of literature and philosophy. In English, she has published the books Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar (2013) and Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf  (2004). Her most recent publications include the monograph God with Machine: Subtracting the Human (Sofia, 2022).

Severina Stankeva is a doctoral student in the History of Philosophy department at the Faculty of Philosophy, SU “St. Cl. Ohridski”. Her research interests include modern and contemporary philosophy, cultural studies, and game studies.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

»