Филология на световната литература

Статията „Филология на световната литература“(1952) е публикувана за пръв път в сборника Weltliteratur: Festgabe für Fritz Strich zum 70. Geburtstag под редакцията на Валтер Мушг и Емил Щайгер, издаден от издателство Франке, Берн през 1952 г. Както личи от заглавието, сборникът е посветен на 70-годишнината на швейцарския литературен историк от предишното поколение Фриц Щрих, автор на известната книга Goethe und die Weltliteratur, 1946.

Превод от немски език: Александър Кьосев

 

Ерих Ауербах – Филология на световната литература (pdf)

 

Philology of World Literature

Erich Auerbach

 

The essay “Philology of World Literature” (1952) was first published in the collection Weltliteratur: Festgabe für Fritz Strich zum 70. Geburtstag edited by Walter Musch and Emil Steiger, published by Francke, Bern in 1952. As can be seen from the title, the collection is dedicated to the 70th anniversary of the Swiss literary historian Fritz Strich, author of the famous book Goethe und die Weltliteratur, 1946.

Translation from German: Alexander Kiossev

Нагоре ↑

« »