От възможните светове до фабулните светове. За световостта на наративната репрезентация

Преведеният тук откъс е направен по: Ryan, Marie-Laure, “From Possible Worlds to Storyworlds. On the Worldness of Narrative Representation”. In: Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology. Edited by Alice Bell and Marie-Laure Ryan. University of Nebraska Press: 2019, pp. 62–87. Превод от английски език: Лидия Кондова.

Продължение...

Наративност и прекъсване

Резюме: Непрекъснатостта на наратива дълго време е определяла културата на Запада. Разбирането на света и на себе си се осъществява през производството и възприемането на разкази. Настоящият текст разглежда кризата на тази непрекъснатост като изходна точка на медийната критика. След XIX век мозаичността и прекъсването се превръщат в структурен принцип на наратива и наративността. Изследва […]

Продължение...

Научната фантастика като наратологичен модел

Резюме: Статията представя теоретичен модел на научната фантастика, който я анализира като динамично взаимодействие между различни наративни „гласове“, или означаващи движения между „реалния“ свят, текста и фантастичния свят. Тривалентната структура на дискурса позволява на научната фантастика да преозначи света и да се въвлече в активно взаимодействие с трите най-мощни форми на мисълта, дефинирани от Жил […]

Продължение...

Фигуративност и наративност при видеоигрите

Резюме: Статията проследява критично различни теоретични опити да се отчетат условията за вменяване на смисъл на видеоигрите. Тя щрихира усилията в тази насока на наратологическите изследвания в периода на формиране на дисциплинарното изучаване на тази дигитална форма на култура, а впоследствие подробно се спира и на тяхната методологическа алтернатива – проекта за „процедурна реторика“ на […]

Продължение...

Фините дисонанси на образа: трансмогрификацията като аспект на лудонаративния дисонанс

Резюме: Настоящата статия се фокусира върху масовите ролеви игри в мрежа, за да разгледа трансмогрификацията като частен случай на лудонаративния дисонанс. Тя опитва да предложи един „вътрешен прочит“ на популярната игра „Рунскейп“, през която да щрихира развитието в логиката на образа, чието разрояване е свързано с онтологичната непълнота на мрежовите светове. Ключови думи: масови ролеви […]

Продължение...

„Не се помирявай с ериниите“: ЗА/УМ и авангардната естетика във видеоигрите

Резюме: Разговорът откроява различните аспекти на играта „Диско Елизиум“ на естонското студио „ЗА/УМ“, използвани за трансформация и субверсия на редица типични за видеоигрите клишета, включващи амнезията, дървото на решенията, създаването на персонаж, трупането на опит и вдигането на нива. „Диско Елизиум“ сдвоява архаичното и наивното с авангарда, високото изкуство с поп културата, по този начин […]

Продължение...