Алтернативни истории и историческо знание

Бен Карвър е доктор по история на литературата на Университета на Есекс (Великобритания). Преподава история на литературата в Университета в Орхус (Дания). Автор е на книгата Alternate Histories and Nineteenth–Century Literature Untimely Meditations in Britain, France, and America (London: Palgrave, 2017). Научните му интереси са в областта на историята на литературата на ХIХ в., реализма, […]

Продължение...