Политически образи в лайфстайл контекст: няколко български примера

Резюме, ключови думи и биография:

Текстът се фокусира върху конструирането на политическите образи в системата на масовата комуникация през няколко примера от българската медийна и политическа действителност.

Днес политическите фигури все по-често се представят и консумират през призмата на лайфстайла – детайлите от външния вид и частното пространство имат съществен приоритет над идейното съдържание на посланията им. Властта на лайфстайл образа в политическата и медийната сфера променя самата природа на публичността: чисто политическото е отпратено към сферата на маловажното, политиката се съсредоточава върху телесното, сетивното и иманентното. Промяната в понятието за новина от своя страна води до подриване на дистанцията между гражданите и властта и разрушаване на авторитета на институциите. Резултатите от тези процеси са превръщането на гражданите във фенове, заличаването на критичната гледна точка и закърняване на нуждата от аналитични журналистически текстове. В този смисъл доминацията на лайфстайл образите ликвидира качествената преса и сериозното медийно съдържание като цяло.

Ключови думи: медии, политика, лайфстайл, образ, джендър, масова култура, публичност

Силвия Петрова, главен асистент в катедра „Културология” към ЮЗУ „Неофит Рилски”. Преподава в специалност „Култура и медии” към същата катедра. Работи по научни проблеми в сферата на медиите, джендър изследванията, популярната култура.

 

Политически образи в лайфстайл контекст: няколко български примера

Нагоре ↑

« »