(За)снемане на катастрофата: ела и виж

Резюме, ключови думи и биография:

Може ли да бъде видяна, може ли да има субект на катастрофата? Между екстремния филмов експеримент на Елем Климов в „Ела и виж” и философската рефлексия върху бедствието у Волтер, Адорно и Ясуо Кобаяши, този текст повдига въпроса за възможността да има изкуство след катастрофата като въпрос за възможността да има изкуство в сърцето – или черната дупка – на нейното случване. Ако отговорът на този втори въпрос е неизбежно отрицателен – не е възможно да бъде видяна катастрофата – той също така неизбежно влече необходимостта да се подновява опитът за такова виждане.

Ключови думи: катастрофа, виждане, изкуство, „Ела и виж.”

 Миглена Николчина, професор в Катедрата по теория на литературата към Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски”. Най-новите ѝ книги са Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години (2012) и Деви, рицари, кралици (2014). Изследователските й интереси в момента са насочени към проблема за изкуственото същество в литературата и изкуството.

 

(За)снемане на катастрофата: ела и виж

Нагоре ↑

« »