Изследване на рецепцията и прагматичното въздействие на манга текст в българския периодичен печат

Резюме, ключови думи и биография:

Публикацията представя резултатите от проведено в рамките на научноизследователския проект „Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга в контекста на традиционните печатни медии” качествено изследване, което се стреми да установи устойчива връзка между манга комуникацията и традиционните периодични медии в България, като предлага преосмисляне на визуалната комуникация в посока ре-активиране на функцията инфотейнмънт и идентифициране на печатното периодично издание с антистресово и здравословно четиво.

Ключови думи: визуална комуникация, манга, инфотейнмънт, традиционен периодичен печат, медии, потребители, оптимизиране на процеса на комуникация

Мария Момчилова, гл. ас., магистър по английска филология, магистър по пресжурналистика и доктор по обществени комуникации и информационни науки. Научните ù интереси са фокусирани върху изследване на манга комуникация и нейното приложение в традиционните печатни медии.

Изследване на рецепцията и прагматичното въздействие на манга текст в българския периодичен печат

Нагоре ↑

« »