Развитие на художествената фотография в контекста на техническите революции в края на XX век (Феноменът на постфотографията – теории и практики)

Резюме: Текстът поставя въпроса за статута на художествената фотография в съвременната масова техно-демократизация на света и заедно с това разглежда практиките на постфотографията като реакция на институционализацията и завършеността на модерния фотографски канон. Чрез анализ на произведенията на две от емблематичните имена на фотоконцептуализма Джеф Уол и Андреас Гурски са изведени основни характеристики на постфотографията. Изследван е нейният абстрактен, минималистичен, енигматичен и дори фантастичен език; склонността й да инсценира – не само чрез режисиране на сюжети и манипулиране на визуалния материал, но и чрез разширяване на границите на фотографското, чрез включването на нови медиуми и жанрови форми в него.

Ключови думи: постфотография, фотоконцептуализъм, Джеф Уол, Андреас Гурски

Христиан Йовчев е автор на критически текстове за музика, кино и литература. Има бакалавърска степен по Културология, в момента е магистър в програмата „Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ век)“ в СУ.

Христиан Йовчев

Нагоре ↑

« »