Нуждата знае закони

Стилиян Йотов, дфн, е професор по философия на новото време и философия на правото в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на „Справедливост и респект“ (2000), „Етика и мултикултурализъм“ (2003), „Равенство и егалитаризъм“ (2004), „Хабермас и претенциите на автономията“ (2006), „Човешко достойнство и права“ (2016), „Благородство или благотворитеност. Размишления за позволената лъжа“ (2018). Преводач от немски на трудове на З. Кракауер, Т.В. Адорно и Ю. Хабермас.

Адрес за кореспонденция: yotov@hotmail.comyotov@phls.uni-sofia.bg

 

Стилиян Йотов – Нуждата знае закони (pdf)

 

Текстът е писан след проведената на 15 април онлайн дискусия „Какво означава извънредно положение“, организирана съвместно с ИК „Критика и хуманизъм“, с участието на Антоанета Колева, проф. Стилиян Йотов, д-р Валентин Калинов, доц. Стоян Ставру и проф. Александър Кьосев

Нагоре ↑

« »