Разговор между Юрген Хабермас и Клаус Гюнтер

„Безпокои ме по какъв начин днес и юристите релативират защитата на живота“

Юрген Хабермас

 

„Никое основно право няма безгранична валидност. Те могат да влязат в колизия помежду си“

Клаус Гюнтер

 

Разговор между Юрген Хабермас и Клаус Гюнтер (pdf)

Нагоре ↑

« »