Извънредното положение – залози: Pro Агамбен

Aнтоанета Колева е директор на Издателска къща KX – Критика и Хуманизъм (от 1995 досега), специализирана в хуманитарни и социални науки, член на Международния алианс на независимите издатели. Философ по образование, специализирала съвременна френска философия, превод, издателски мениджмънт във Франция, Великобритания, Чехия и др. Превела над 25 тома френска хуманитаристика (М. Фуко, Ж. Дельоз и Ф. Гатари, М. Бланшо, Ж. Дерида и др.п.), автор на текстове на български, английски, френски и немски, основно върху интелектуалното наследство на М. Фуко и върху издаването на елитна хуманитаристика.

Адрес за кореспонденция: kx@kx-publishing.org,  antoanetakoleva@abv.bg

 

Антоанета Колева – Извънредното положение – залози: Pro Агамбен (pdf)

 

Текстът е писан след проведената на 15 април онлайн дискусия „Какво означава извънредно положение, организирана съвместно с ИК „Критика и хуманизъм“, с участието на Антоанета Колева, проф. Стилиян Йотов, д-р Валентин Калинов, доц. Стоян Ставру и проф. Александър Кьосев

Нагоре ↑

« »