Новият Пирон

ЕКИП НА БРОЙ  № 1. „Новият Пирон”

 

Водещ броя: проф. Александър Кьосев

Главен редактор: проф. Александър Кьосев

Отговорен редактор: Владия Михайлова

Технически сътрудник: Красимир Терзиев

Дизайн на корицата: Лъчезар Бояджиев

Сътрудник Културен център: Йоана Панкова

Броят е публикуван през 2010 г.

ISSN: 2367-7031

logo-text-piron

* Този брой на списание “Пирон” е подготвен от Културния център на  СУ „Св. Климент Охридски”  и магистърска програма „Изкуство и съвременност”, Философски факултет, СУ.

http://culturecenter-su.org/

Нагоре ↑

«