Мисия

„Пирон“ е списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.  Създадено е през 2010 г. Изданието има интердисциплинарен характер и иска да създаде форум за новаторски явления в хуманитарните науки и за съвременни процеси в изкуствата; от специален интерес са междинните полета на творчески контакти между тях.

Прочети повече

 

Тази хибридност превръща „Пирон“ в списание за критика във високия философски смисъл на думата – обхватът му е от конкретни оценки на актуални произведения до дългосрочни залози на критическата теория.

Подобна рефлексивна програма налага изследване на публичните функции на науката и изкуствата. Т.е. „Пирон“ се вълнува не само от идеи, но и от това сред какви публики живеят те, какъв е социалният им ефект, какви са дългосрочните им и краткосрочни последици, какви реакции, възражения и употреби пораждат. Социалният живот на идеите и творбите от своя страна предполага внимание към конкретни контексти. Ето защо „Пирон“ е преди всичко градска платформа с чувствителност към новото в локалната художествена и научна култура. Списанието следи какво се случва в градските публични пространства и художествени сцени, изследва местните субкултурни ниши, динамиката на публиките, стреми се да има отличаващ се глас в локалното интелектуалното многогласие.

Но хоризонтите не са затворени – нито по отношение на национални процеси, нито към регионални и глобални явления. Списанието е любопитно, търси информация, публикува оригинални приноси и преводи, създава собствени корпуси от жалонни текстове в нови научни и художествени области. То участва и в глобални съвременни дебати: всъщност пределният хоризонт на редакционната политика и най-важната стратегическа задача на списанието е дали и доколко съвременните изкуства и хуманитарни науки имат роля при решаване основни въпроси на настоящето, дали отварят възможности да се мисли и въобразява едно алтернативно бъдеще.

logo-text-piron

ISSN 2367-7031

Нагоре ↑