Интервю с Кольо Коев

 

Тогава: аспирант към Института по социология, главен участник в Марксовия семинар и в Гьолечица от първите й години

Сега: социолог, главен редактор на сп. „Социологически проблеми“, член на редакционния съвет на сп. „Критика и хуманизъм”, член на редколегията на сп. „Хетеродоксия”, член на БСА, преподавател в(от) Департамента по философия и социология в НБУ

Интервюиращ:  Галина Гончарова 

Кольо Коев

Нагоре ↑

« »