За музеите като квадратни метри. Концепция за водещи столични музеи

Концепция за водещите столични музеи, изготвена от Министерство на културата – все още достъпен.
           Това е един от малкото достъпни документи, свързани с новите музеи на София. Концепцията е изготвена от Министерство на културата и е одобрена на заседание на Министерски съвет в началото на 2010г. (стенограмата от заседанието не се открива). Самият документ е достъпен за изтегляне на сайта на Министерски съвет. На сайта на Министерство на културата, в раздел Новини, има кратко съобщение, че ще бъдат изградени 4 музейни комплекса: „Национален музей на визуалните изкуства”, Национален музеен комплекс „Арсенала”, „Музей на София” и „Музей на тоталитарното изкуство” и къде ще бъдат „разположени” те в градското пространство.
Документът представлява 22 страници текст и обилен снимков материал, разделен в четири части за отделните музейни сгради.
               Текстът на самата концепция съдържа основно обстоятелствени исторически справки за сградите и данни за точния им адрес по кадастралния план на града, квадратурата и предвидените строително-ремонтни работи. Разделите „ІІ. Съвременни тенденции”, „ІV. Цели на концепцията” и „V. Предложения” представят визията на авторите на концепцията за водещите софийски музеи, които според тях са: Музей за историята на София в бившия Княжески дворец, Национален музей на визуалните изкуства в кв. 500 (т. нар. Български Лувър), Национален музеен комплекс „Арсенала” (музей за съвременно/модерно? изкуство), Музей на тоталитарното изкуство.
     За главна цел на Концепцията е определено: „Етапно усъвършенстване на териториалната организация и преструктуриране на водещи столични музеи, за постигане на синергия в рамките на стратегията за опазване и устойчиво развитие на културното наследство на София.”, което и предопределя урбанистичния ключ към темата.
С Концепцията можете да се запознаете тук: [вижте документа като приложен към публикацията файл]
             Би следвало много по-голям масив първични документи, свързани с новите идеи за музеите на София, да е откриваме в публичното пространство. Документи като решения на Министерския съвет, резолюции на Министерство на финансите, експертни доклади и проекти на Министерство на културата, обществени поръчки, условия на конкурси и пр. Редица документи, цитирани в медиите, са недостъпни:
• Стенограма от заседание на Министерски съвет, на което е одобрено стартирането на проекта „Български „Лувър”” – липсва.
• Проект за Национален музей на визуалните изкуства, изготвен от МК – няма. Нито за Музей на София или Музей на тоталитарното изкуство.
• Предишни проекти и решения (идеята за Български Лувър е все пак от 1999 г.) – не се откриват.
• Документацията за конкурс за протеклия архитектурен проект за Национален музей на визуалните изкуства – не е достъпна след приключване на конкурса.
• Подробни проекти на спечелилите 1ва, 2ра и 3та награда – няма налични след показването им в залата на МК през есента на 2010г.
• Бюджет за строителните дейности в т.нар квартал 500 – няма.
• Спечелил проект за комплекса „Арсенал” (САМСИ) – няма.
• Финансови отчети на извършената работа – няма.
• План за набиране на средства за завършване на строителните дейности – не.
• Проект за въвеждане на музеите в експлоатация – не.
• Няма и разработки на музейни политики, стратегии за активиране на публики, проекти за разполагане на съществуващи експозиции, планове за попълване на експозиции, експозиционни програми, сътрудничества, дори планиране на работни места – такива изобщо не само не съществуват, но дори не са минали през ума на съответните институции.
Ще продължаваме да търсим отговор от Министерство на културата относно всички възможни първични документи; нека не забравяме и вече откриващия се Национален музеен комплекс „Арсенала” (подвизаващ се в публичното пространство като САМСИ) – там вече трябва да се обявят годишни баланси, да се покажат проектните предложения. Всички тези документи ще се опитаме да представя за достъп тук, на сайта на Пирон, за да може всеки да направи справка.

Нагоре ↑

«