За Контакти

Факултет по Журналистика и масови комуникации, ул. “Московска” № 49, ет. 2, каб. 27, тел. 02/9308 530, 0888/ 706 230,
 
“Списанието се издава от Културния център на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
ISSN: 2367-7031

Нагоре ↑