Лирика, наратив, деконструкия. Към лингвофилософските залози на лирическото писане

Резюме: Текстът разглежда въпроса за обобщаването на наратива като познавателен модел, търси последиците и спецификите на това обобщаване и изследва възможностите за разработването на негови алтернативи чрез интерпретацията на теориите на лириката. Въз основа на това текстът набелязва определени неконвенционални стратегии за метадискурсивно моделиране и се опитва да изработи инструменти за преразглеждането на някои от стойностите и аксиологиите на разказвателността в хуманитарните науки.

Ключови думи: деконструкция, наратив, херменевтика, антропология, лирика, време, Пол Рикьор

За автора: Венцеслав Шолце е доктор по филология с дисертация на тема „Симеон Радев в българската култура от началото на ХХ век“. Интересите му са в областта на историята и теорията на литературата, историята и теорията на културата и философията на езика.

Lyrics, Narrative, Deconstruction.

Towards the Linguistic-Philosophical Stakes of Lyrical Writing

Paul de Man

Abstract: The paper examines the question concerning the generalization of narrative as an epistemological model, traces the consequences and the particularities of this generalizations; and explores the possibilities for alternatives to it in interpreting lyric theories. On this basis the paper outlines nonconventional strategies for a metadiscursive modelling and produces instruments for reevaluation of the values and axiologies of narrativity in the human sciences.    

Keywords: deconstruction, narrative, hermeneutics, anthropology, lyrics, time, Paul Ricoeur

Ventzeslav Scholtze holds a PhD in Philology with a dissertation on “Simeon Radev in the Bulgarian Culture from the Beginning of the 20th Century”. His interests are in the field of history and theory of literature, history and theory of culture and the philosophy of language.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »