СКАНДАЛЪТ НА УТОПИЯТА

СКАНДАЛЪТ НА УТОПИЯТА Александър Кьосев   Начални бележки Съвременният социален учен живее в обща методологическа атмосфера, която може да бъде описана като „anthropological turn”. В нея самоочевидни изглеждат изследванията на конкретности: микрология на социалния живот, анализи на определени общности, близко четене на обособени текстове, реконструкция на съвсем специфични практики на конкретни агенти – като цяло […]

Продължение...

Въображаемото и Изтока (Образното мислене в Джуандзъ)

Резюме, ключови думи и биография: Джуандзъ не се занимава с въпроса за „въображаемото само по себе си”, а преди всичко с проблема за творческите трансформации – по какъв начин възсъздаваме Пътя и как превръщаме ума в чисто огледало. Човекът по Пътя не се противопоставя на света на имагинерното – той претворява своята природа именно чрез […]

Продължение...

Faith Expressing Itself Through Love: Imagining Subjectivity And Community In Saint Paul’s Epistles

  Faith Expressing Itself Through Love: Imagining Subjectivity And Community In Saint Paul’s Epistles Roxana Doncu University of Bucharest          If Saint Peter was the rock on whom, according to the Gospels, the Church was to be built, Saint Paul was the one who rocked the foundations of the old world, a revolutionary saint still […]

Продължение...

Полетът на Ахил над кукувичето гнездо

Резюме, ключови думи и биография: Настоящата статия анализира някои аспекти от психологията на героите в Омировия епос. Внимателният анализ на ключови сцени от „Илиада” и „Одисея” разкрива, че героите не познават вътрешния диалог, борбата на мотиви и противомотиви при вземането на решения и волевите усилия за реализиране или преодоляване на внезапни емоционални пориви. Личността на […]

Продължение...

„Ние ли умряхме, или погива светът?”: смяната на културни и светогледни парадигми през късната античност в светлината на историческата перспектива

Резюме, ключови думи и биография: Най-важният цивилизационен сблъсък в Римската империя от епохата на късната античност е битката между новопризнатото християнство и старата езическа религия, белязала цялото четвърто столетие и завършила с победа на християнството, и по-точно, на онова християнство, което днес приемаме като ортодоксално. От днешната историческа перспектива изходът от тази борба е предопредил […]

Продължение...