Бремето на нечовешкото

Реза Негарестани е ирански философ и писател. Работите му са свързвани с философските нагласи на спекулативния рационализъм и рационалистичния универсализъм. Наред с множество философски статии и изследвания, Негарестани е автор и на книгата „Циклонопедия: Сводка с анонимни материали“ (2008), принадлежаща към авангардния жанр на теоретичната фикция.

Статията „Бремето на нечовешкото“ (The Labour of the Inhuman) е публикувана за първи път в списание e-flux journal, 52 (2/2014) и 53 (3/2014). Настоящата публикация се осъществява с любезното разрешение на издателите и автора.

Превод от английски език: Филип Стоилов

 

Реза Негарестани – Бремето на нечовешкото (pdf)

 


The Labour of the Inhuman

Reza Negarestani

 

Reza Negarestani is an Iranian philosopher and writer. His works are related to the philosophical dispositions of speculative rationalism and rationalist universalism. Negarestani is an author of a great number of philosophical articles and inquiries, as well as of the book Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials which belongs to the avant-garde genre of “theory-fiction”.

The article The Labour of the Inhuman is first published in e-flux journal, 52 (2/2014) and 53 (3/2014). The translation presented here is made with the kind permission of the publishers and the author.

Translation form English: Philip Stoilov

Нагоре ↑

« »