Фините дисонанси на образа: трансмогрификацията като аспект на лудонаративния дисонанс

Резюме: Настоящата статия се фокусира върху масовите ролеви игри в мрежа, за да разгледа трансмогрификацията като частен случай на лудонаративния дисонанс. Тя опитва да предложи един „вътрешен прочит“ на популярната игра „Рунскейп“, през която да щрихира развитието в логиката на образа, чието разрояване е свързано с онтологичната непълнота на мрежовите светове.

Ключови думи: масови ролеви игри в мрежа, лудонаративен дисонанс, образ, трансмогрификация

Николай Генов е доктор по теория на литературата и главен асистент в Института за литература при БАН. Изследователските му интереси са в областта на научната фантастика, дигиталните медии и видео игри. Автор е на монографията „Виртуалният човек: Опит върху фантоматиката“ (2022). Негови текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.

The Fine Discrepancies of the Image: The Transmogrification Aspect of Ludonarrative Dissonance

Nikolay Genov

Abstract: The current article focuses on Massively Multiplayer Online Role-Playing Games to explore transmogrification as a specific case of ludonarrative dissonance. It attempts to provide an “internal reading” of the popular game RuneScape, through which to trace the development in the logic of the image, whose unraveling is associated with the ontological incompleteness of online worlds.

Keywords: Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, ludonarrative dissonance, image, transmogrification

Nikolay Genov holds a Ph.D. in Literary Theory and is a Senior Assistant Professor at the Institute of Literature at the Bulgarian Academy of Sciences. His research interests are in the fields of science fiction, digital media and video games. He is the author of the monograph The Virtual Man: An Essay on Phantomatics (2022). His articles have been published in various academic journals, anthologies and electronic platforms.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »