Извън-разказаното

Джералд Принс е американски литературен теоретик. Преподава Романистика в Пенсилванския университет. Водещ учен по наративна поетика, един от най-влиятелните наратолози от поколението на 1970-те, спомогнал за оформянето на самата научна дисциплина, въвеждайки ключови идеи и понятия като наративност, наративен адресат, извън-разказано и наративна граматика. През 2013 г. е удостоен с наградата за цялостен принос „Уейн К. Бут“ от Международното общество за изследване на наративите.

Настоящият текст е публикуван в брой 22 на сп. Style, 1988 г.

Превод от английски език: Георги Герджиков

 

Джералд Принс – Извън-разказаното (pdf)

 


The Disnarrated

Gerald Prince

 

Gerald J. Prince is an American academic and literary theoretician. He is Professor of Romance Languages at the University of Pennsylvania. He is a leading scholar of narrative poetics, and has helped to shape the discipline of narratology, developing key concepts such as the narratee, narrativity, the disnarrated, and narrative grammar. In addition to his theoretical work, he is a distinguished critic of contemporary French literature and is regarded as an authority on the French novel of the twentieth century. In 2013 he received the ‘Wayne C. Booth Lifetime Achievement Award’ from the International Society for the Study of Narrative.

The present text was published in the journal Style (vol. 22), No. 1, Spring, 1988.

Translation from English: Georgi Gerdjikov

Нагоре ↑

« »