Упанишадите – какво търсят те и защо?

Текстът представлява президентски адрес, изнесен пред Американското Ориенталско Общество (American Oriental Society) на неговата ежегодна среща в Кембридж на 2 Април 1929.

Превод от английски език: доц. д-р Гергана Русева

Преводът е направен по: Franklin Edgerton, The Upanishads: What do They Seek, and Why?; Journal of the American Oriental Society, Vol. 49 (1929), 97-121.

 

 Франклин Еджертън – Упанишадите – какво търсят те и защо? (pdf)

Нагоре ↑

« »