Брой 4. МУЗЕЯТ: разширяване на полето

Edition Image

ЕКИП НА БРОЙ  № 4

 „МУЗЕЯТ: РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОЛЕТО” 

 

Водещ броя: Владия Михайлова

Главен редактор: проф. Александър Кьосев

Отговорен редактор: Владия Михайлова

Коректор: Василка Шишкова

Технически сътрудник: Красимир Терзиев

Сътрудник Културен център: Йоана Панкова

 

Броят е публикуван през 2013 г.

 

ISSN: 2367-7031

logo-text-piron

Списание “Пирон” е издание на Културния център на  СУ „Св. Климент Охридски”

За музеите като квадратни метри. Концепция за водещи столични музеи

Концепция за водещите столични музеи, изготвена от Министерство на културата – все още достъпен.            Това е един от малкото достъпни документи, свързани с новите музеи на София. Концепцията е изготвена от Министерство на културата и е одобрена на заседание на Министерски съвет в началото на 2010г. (стенограмата от заседанието не […]

Продължение...

Съвременното изкуство и музеят в Глобалната епоха

Въведение Дълго време изглеждаше, че художественият музей се ражда с установена идентичност, гарантирана от предназначението му да излага изкуство и дори да му осигурява необходимия ритуал на видимост. Но сега, когато навлизаме в глобалната епоха, той е изправен пред ново предизвикателство. Тепърва предстои да видим дали художественият музей, институция с поне двестагодишна история на Запад, […]

Продължение...

СЪВРЕМЕНЕН МУЗЕЙ / МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО. СПОРЪТ ЗА СЪВРЕМЕННОСТТА

web: http://liternet.bg/publish14/i_genova/syvremenen-muzei.htmХудожественият музей, преформулирането на неговата идеология и участие в историческото представяне на изкуството е тема актуална вече повече от двадесет години. У нас тя е болезнена, а дискутирането й – неизбежно полемично, поради липсата на национално ниво както на съвременно устроени и функциониращи художествени музеи, така и на музеи за съвременно изкуство. В столицата […]

Продължение...

Три пояснения и няколко проблема. Отново за Музея за съвременно изкуство в България

В програмата за създаване на музей за съвременно изкуство има една сравнително лесна и една доста трудна част. Лесното (всъщност така трудно за постигане в България!) може да се изчерпи в списък с очевидни и непосредствени практически задачи. Заявявани много пъти, те трябва да бъдат повтаряни отново и отново – до резултат. Ще се опитам […]

Продължение...

Музеят като работилница за създаване на съвременност

Владия Михайлова – Ирина Генова  В последните няколко месеца в София се откриха два нови музея. Какво ни предложиха те – исторически разказ, туристическа дестинация, образователна институция, архив, както и вие подчертавате, функциите на съвременния музей са много? Вече доста години влагам голяма част от енергията си в професионално образование на бъдещи изследователи на изкуството, […]

Продължение...

„…че без миражи е нашият бряг…” *

           Преди по-малко от една година в телевизионен разговор, в една почти съвсем празнична вечер, правителството в лицето на министъра на културата ни изненада с „музейна реформа“. Информацията, която получихме, се състоеше от идеята, че двата съществуващи национални музея – този на българското и този на чуждестранното изкуство, ще се обединят […]

Продължение...

Музеят – встрани от държавата

От заглавието със сигурност става ясно мнението ми за откриване намузей за съвременно изкуство в България. Не бих казал да е повлияно от развитието на темата през последните години.През целия изминал век доста ясно личи, че държавните институции, занимавали се по какъвто и да е начин с изкуството на съвремието си, неминуемо се изкривяват в […]

Продължение...

Музей, музеен поглед, музеен ефект, музеификация*

Музеификация Понятието „музеификация” се отнася до безпрецедентния до този момент ръст на броя на музеите по цял свят и несравнимата експанзия и диверсификация на дейностите им през последните няколко десетилетия. Музеификацията изхожда от метафората за музея като институция, онагледяваща промените в модерното историческо съзнание и отражението им върху културните практики на колекциониране, съхраняване, излагане и […]

Продължение...

СЛУЧАЯТ БЪЛГАРИЯ Съвременното изкуство отвъд бойното поле на езиковите игри към стратегиите на възможни политически решения

      В България, когато се говори за съвременно изкуство, става въпрос за спор. В края на 80-те и началото на 90-те години на 20-ти век той е свързан с това, как да се назоват появяващите се различни нови художествени практики, които разчупват познатите медии като живопис, графика и скулптура,и нарушават установените, ясни жанрови […]

Продължение...

Наръчник за Музей на Съвременното изкуство, София, България

            „Удоволствията на неизвестността” е названието на инсталация на Лъчезар Бояджиев от 2002 г. Зрителят се изкачва по дървена стълба към нарисувано звездно небе. Когато го достигне, телескопична търба улавя погледа му и го извежда навън, през стените на музея, в реалния живот. В текста си авторът пише: „…летим в […]

Продължение...

„Неизменно бъдещия” Музей на съвременното изкуство у нас”

(Опит за проследяване в пресата на дискусиите за Музей на съвременното изкуство в България) Обговарянето на проблематиката за Музей на съвременното изкуство в България има вече двайсетгодишна история. Тя стартира във времето на демократичните промени в страната (1989 година) и продължава до актуалното ни съвремие (2010 година), като се учленяват периоди на завишаване и спад […]

Продължение...

Отровният език

Постинституционалният медиен речник Медийният език отдавна вече е формирал една не особено сложна среда на клишето. То, клишето, съществува и се „лансира” с трезвата самоувереност на журналиста, като пътеводител в събитията на днешния ден. Масовите медии, задръстени от футболни, ежедневни, политически, (дори присвоили и използващи не с мярка) институционални клишета, често превръщат това в собствени […]

Продължение...

Музей срещу иронията

(по повод Музея на социалистическото изкуство) Изпращането на соц паметниците в музей има очевидни ползи – опазва монументите от осакатяване, разфасовка по пунктовете, от напора на ножовките; както и от хлапашки идеи на десни партии – демонтиране, взривяване, изобщо всеки уж бунтарски жест, който би трябвало да набавя политическа идентичност, в голяма степен фалшива. Убеждението, […]

Продължение...

Проследяване на дискусията „Б”-то на авангарда, състояща се от серия публикации на страниците на в. „Пулс” през 1990 г.

През 1990 г. на страниците на вестник „Пулс” излиза серия от публикации, занимаващи се с различни аспекти около авангарда и проявите му в България. Много специфичен е моментът на появата на тази дискусия – на границата между две епохи: тоталитарната система на социализма вече е минало, но държавата все още не е успяла да изгради […]

Продължение...

Годишните изложби на Център за изкуства „Сорос”: една история в каталози

Отпечатването на каталог на дадена изложба сякаш е една от многото постмодерни обсесии, която ни помага да помним фрагментите. Тази практика се налага в познатия ни вид в началото на 20 век, макар че изданията са доста по схематични от наличните днес, но става особено популярна през 60-те години, с поевтиняването на цветния печат. Но […]

Продължение...