Брой 7. БЪДЕЩЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕ

Edition Image

ЗА БЪДЕЩЕТО И ВЪОБРАЖЕНИЕТО

/от редакцията/

 

Толкова са много и толкова различни са текстовете, които предлагаме, че няма как да бъдат обобщени – четенето е единственият шанс да се запознаете с тях. Все пак  в увода ще кажем няколко думи от екипа на списанието – първо по същество, после не по същество.

По същество:

Броят носи заглавие „Бъдеще и въображение” и обобщава материалите от две конференции на близки теми (Априлци 2011 и 2012). Онова, което събра участниците, е една тревога: имаме ли бъдеще? Имаме ли въображение за онова, което би могло да ни се случи?  което ще ни се случи?  което вече ни се случва?

В нео-либералния вариант на капитализма бързото въртене на капитала води до особено ускоряване на времето (всъщност капиталът не е нищо друго, освен количество архивирано, спряно време – така че се върти едно и също). Този бързоликвиден оборот предизвиква свиване към средата на темпоралната ос, оцелява само онова, което има непосредствено значение и спира в точките на „днес”, „сега”. Така, докато масовата публика се вълнува от това, как пространството се глобализира, неусетно настъпва нов режим на времето – пълна доминация на настоящето върху миналото и бъдещето: презентизъм. Или колапс в точката на непосредствената валидност. Разпадат се големите Разкази, изчезва замайването от исторически бездни назад във вековете, утопичните визии се сменят с краткосрочни контролирани проекти; браковете се сключват за предварително фиксиран пробен период, в борсите все по-малки отрязъци от време стават фатално важни, свръх-звуковите самолети се управляват от компютри, вградени в мозъка на пилотите (защото само по този начин командите им могат да бъдат достатъчно бързи), историческите общности се пулверизират до номадстващи индивиди без биографии; от образованието се очакват непосредствени бързи ползи за обществото, в сферата на културата      класическото longue duree на ”Великите мъртви” се превръщат в демократични културни индустрии и всекидневни grass root activities на симпатични махленски общности… Преди далечни и недостижими, мечтите са станали туристически реклами, внушаващи, че и най-екзотичният Обект на Желанието е достъпен тук и сега.

Разбира се, в подобен режим на презентизъм, формата на икономическия строй, държавната структура и политическа власт също изглеждат единствено възможни – не съществува вече дистанция и перспектива спрямо тях, няма независима нормативна рамка – погълнати от Холивуд, няма Златен век и остров Никъде, нито желано, по-добро общество. Следователно не може да възникне и критика.

Мислен по този последователен начин, презентизмът придобива клаустрофобично излъчване: сякаш вече не е възможно да си представим други времена, различни светове, алтернативни системи от смисъл, алтернативни начини на производство, размяна и консумация.

Обща беше интуицията на участниците в конференциите – в подобно тясно тук/сега има сериозен проблем, едновременно икономически и социален, културен и екзистенциален. Разбира се, и политически. Какви ли последствия ще роди това за човека и човешките общности? Ще се справим ли? Как да мислим „не-сега”, достатъчно фантазия ли имаме за това? А как да й осигурим пространство и социално значима сцена – как да гарантираме въздействие на мечтите, легитимност на утопиите, социален ефект на нестандартните изкуства, историческа дълбочина на културата; как да използваме потенциала на визии и трансценденции, така че да отключим възможности за критиката, за различията и политическата съпротива?

В състояние ли сме да се противопоставим на презентизма или това би било все едно да се противопоставяш на гравитацията и климата?

Във всичко се промъкваше и още едно опасение, тънко и неприятно – а живо ли е все още въображението? Дали колапсът на времето, унищожавайки „темпорализацията”, не издърпва със същия жест фундаменталното основание на способността да си представяме? Неспособно да разтегне точката „сега” между исторически дълбочини и утопически хоризонти, въображението вече не може да се справи и на микро-ниво – разпадат се елементарните ретенции и протенции на всеки темпорализиращ акт: живеем в микро-кванти. Обитаваме МТV-клипови кадри от по секунда-две, събитията ни всъщност са свръх-кратки “кликвания” на смарт-фони, мишки и дистанционни управления, вниманието не може да се задържи, сюжетите се разпадат в микро-гегове и клоунади. „Живот във фрагменти”, както казват някои (но не казват нищо за микрологията на кликванията, за скоростта на смените и attention disorder syndrom) – при пълно отсъствие на всяка синтезност – на бавно време за свободна игра и комбинативна фантазия, на устойчива идентичност и усещане за спокойно траене, замах и широта? Дали в последна сметка този ритъм не прави невъзможно и онова, което изглежда най-скъпо – свободата?

Така че, съвсем накратко, пред участниците в конференциите стояха два сериозни въпроса, подобно змии, захапали опашките си: можем ли да си представим алтернативи? И можем ли всъщност въобще да си представяме?

Какво е бъдещето и какво е бъдещето на способността ни за въображение?

           Не по същество:

Четейки горното, читателят може да придобие впечатлението, че атмосферата на двете конференции в Априлци е била твърде кахърна, близка до антиутопиите. Не беше така, уверявам го. Беше много весело и интересно, и, при всичките невероятно различия на теми, дисциплинарни полета и методологии, беше адски продуктивно, кипеше труд. Противно на теоретичния си фокус, конференционното съ-битие в Априлци създаде собствена непрезентистка темпоралност. На първо място възникна празник (научен и просто приятелски) и на второ – традиция.

Да, убедени сме, че тази дума вече може да се употребява, макар че досега марката „Априлци” има само три издания. (третата конференция от декември 2013 г с тема „Визуална антропология” не е представено в настоящия брой на сп. „Пирон”, това предстои в един от следващите броеве).

Е, значи нещата не са така сериозни – би казал някой. Не са така хомогенни и еднопланови, бихме го поправили. Всеки случай, подобни симпатични практики сигурно могат и трябва да бъдат преосмислени по-задълбочено – на фона на съвсем сериозната проблематика на презентизма.

Как една възникваща интелектуална общност съумява да „темпорализира” – да създаде ex nihilo време, което е несвоевременно, изпада от презентисткото „спряло ускорение”? Не знаем засега. Но ако традицията, дай боже, се удържи, няма как – ще трябва да мислим върху него. Използваме случая да благодарим на Френсис Бейкън, Жан Франсоа Лиотар, Пол Вирилийо, Зигмунт Бауман, Жак Дерида, Уенди Браун и мнозина други, които ни помогнаха дотук.

ЕКИП БРОЙ  № 7 “„Бъдеще и въображение” (2013/2014)

Водещ броя: Асен Канев

Главен редактор: проф. Александър Кьосев

Координатори: Мария Цветкова, Румяна Каишева

Коректор: Василка Шишкова

Техническа поддръжка: Павел Колев

Дизайн корица: Асен Канев

Гост-участник в публичното представяне на броя: Антоанета Колева, ИК „КХ – Критика и Хуманизъм”

* Списание “Пирон” е издание на Културния център на  СУ „Св. Климент Охридски”.  http://culturecenter-su.org/

logo text piron

Вчера и утре в днес: културното наследство и културната памет в дигитални измерения

Резюме, ключови думи и биография: Асен Канев е докторант в катедра История и теория на културата в СУ. Интересите му са свързани с изследването на дигиталните култури и дигиталното културно наследство, каквато е темата на дисертацията му, жанрът “фентъзи” в неговите теоретично-изследователски и практическо-художествени ракурси. Нещатен сътрудник и съмишленик на Културния център на СУ и […]

Продължение...

Критика и реактивен капитализъм

Димитър Вацов е главен редактор на сп. „Критика и хуманизъм”, председател на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и ръководител на департамент „Философия и социология” в Нов български университет. Интересите му са в областта на съвременната политическа и социална философия и постаналитична философия на езика. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   Критика и реактивен капитализъм Димитър Вацов             […]

Продължение...

Технологичното въображение и проектът на Модерността

Резюме, ключови думи и биография: Изложението има три обособени, но свързани части.  1. Аналитична и описателна част – хипотетично разделение на първично, рационално и предметно въображение, представени като „матрьошки“; и извеждане на понятието за ‘технологично въображение’ като подвид на предметното. Трихотомията е изведена през частично типологизиране на ‘въображението’ във философски текстове след 1600 година.  2. […]

Продължение...

Човешките права – спомени в бъдещето

Резюме, ключови думи и биография: Човешките права – за разлика от основните или конституционните права – не могат да се обосноват по безусловен начин нито със средствата само на морала, нито единствено чрез правото. От което следва, че те са в съществената си част въпрос на политика. Тук ще изследвам тази политика от генеалогическа перспектива, […]

Продължение...

In Search of the Postcapitalist Self

Марион фон Остен е артист и изследовател на съвременната култура. Нейните научните интереси включват културната продукция в постколониалните общества, технологиите на Аз-а и управлението на мобилността. Тя е една от основателите на Labor k3000 в Цюрих и Център за Пост-колониални изследвания и култура в Берлин. Между 2016 и 2012 г. тя е преподавател по изкуство […]

Продължение...

Три фази на футуризма: (анти)утопичното въображение днес

Резюме, ключови думи и биография: Докладът цели да проследи еволюцията на естетиката на футуризма от нейните първоначални утопични полагания в началото на ХХ век през трансформацията й през 70-те и 80-те години в „ретрофутуризъм” до актуализацията и масовизацията й в новите медии (най-вече на терена на видеогрите). Несъмнено „класическият” футуризъм от 20-те (както в италианската, […]

Продължение...

Фантазия наедро: апроприирането на въображението от пазара (“фентъзи” жанра в литературата и компютърно-опосредстваните игрови форми)

Резюме, ключови думи и биография: Асен Канев е докторант в катедра История и теория на културата в СУ. Интересите му са свързани с изследването на дигиталните култури и дигиталното културно наследство, каквато е темата на дисертацията му, жанрът “фентъзи” в неговите теоретично-изследователски и практическо-художествени ракурси. Нещатен сътрудник и съмишленик на Културния център на СУ и […]

Продължение...

Кинофантастиката днес

Резюме, ключови думи и биография: Докладът разглежда статута и конституирането на жанра „фантастика” в киното днес,  на базата на изходното твърдение, че този жанр в Европейската кинематография е традиционно висок, докато в меката на киното (Холивуд и САЩ) е не само част от масовата визуална култура, но и е дори маргинализиран. На база на това […]

Продължение...

Въображението като инструмент за създаване на дистанция в съвременния театър: Как е възможна критическата перспектива?

Резюме, ключови думи и биография: Водещият идентификационен модел в театъра поставя въображаемите светове на сцената („възможното по вероятност или необходимост”, казано с Аристотел) така, че да функционират като утопичен хоризонт спрямо реалностите, в които съществува зрителят. Но при създаването на нови въображаеми светове в постиндустриалния свят театърът отдавна не е в състояние да се състезава […]

Продължение...

Памет и въображение в немския контрамемориален проект

Резюме, ключови думи и биография: Темата за въображението неизбежно съпровожда тази за паметта – двете са обвързани още от Платон насам, а най-явната им пресечна точка е в полето на образа. Настоящият текст е опит за разглеждане на отношението между памет, образ и въображение в контекста на съвременния „бум на паметта“, опит, който се опира […]

Продължение...

Замъкът в града: реалност, въображение, култура

Резюме, ключови думи и биография: Докладът разглежда известни съществуващи примери на замъци и популярни образи на сградите от филмовото изкуство и „фентъзи” културата. Извеждат се основните структурни и пространствени белези на архетипа „замък” в културното пространство, вариациите „растящ замък”, „клъстър от замъци” и „летящ замък” и се анализира вписването на замъка във визуалните и културните […]

Продължение...

Архитектурата като симулант в халюцинациите на съвременните градски симулакруми

Резюме, ключови думи и биография: На нивото, на което организира обитаемата среда, с правото си да рамкира света и да контролира личното и общественото пространство, архитектурата  борави с пълния инструментариум и философия да прескача от реалното към въображаемото, създавайки така или иначе изкуствена, различна от природната среда за съществуване в действителността. В полиморфната действителност на […]

Продължение...

СКАНДАЛЪТ НА УТОПИЯТА

СКАНДАЛЪТ НА УТОПИЯТА Александър Кьосев   Начални бележки Съвременният социален учен живее в обща методологическа атмосфера, която може да бъде описана като „anthropological turn”. В нея самоочевидни изглеждат изследванията на конкретности: микрология на социалния живот, анализи на определени общности, близко четене на обособени текстове, реконструкция на съвсем специфични практики на конкретни агенти – като цяло […]

Продължение...

Въображаемото и Изтока (Образното мислене в Джуандзъ)

Резюме, ключови думи и биография: Джуандзъ не се занимава с въпроса за „въображаемото само по себе си”, а преди всичко с проблема за творческите трансформации – по какъв начин възсъздаваме Пътя и как превръщаме ума в чисто огледало. Човекът по Пътя не се противопоставя на света на имагинерното – той претворява своята природа именно чрез […]

Продължение...

Faith Expressing Itself Through Love: Imagining Subjectivity And Community In Saint Paul’s Epistles

  Faith Expressing Itself Through Love: Imagining Subjectivity And Community In Saint Paul’s Epistles Roxana Doncu University of Bucharest          If Saint Peter was the rock on whom, according to the Gospels, the Church was to be built, Saint Paul was the one who rocked the foundations of the old world, a revolutionary saint still […]

Продължение...

Полетът на Ахил над кукувичето гнездо

Резюме, ключови думи и биография: Настоящата статия анализира някои аспекти от психологията на героите в Омировия епос. Внимателният анализ на ключови сцени от „Илиада” и „Одисея” разкрива, че героите не познават вътрешния диалог, борбата на мотиви и противомотиви при вземането на решения и волевите усилия за реализиране или преодоляване на внезапни емоционални пориви. Личността на […]

Продължение...

„Ние ли умряхме, или погива светът?”: смяната на културни и светогледни парадигми през късната античност в светлината на историческата перспектива

Резюме, ключови думи и биография: Най-важният цивилизационен сблъсък в Римската империя от епохата на късната античност е битката между новопризнатото християнство и старата езическа религия, белязала цялото четвърто столетие и завършила с победа на християнството, и по-точно, на онова християнство, което днес приемаме като ортодоксално. От днешната историческа перспектива изходът от тази борба е предопредил […]

Продължение...

Въображение и дезорганизация. За една философска фантастика

Боян Манчев е български философ, изкуствовед, културен теоретик. Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж, Париж. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Берлинския университет за изкуства. Изследователските му интереси са съсредоточени в областта на онтологията, философията на изкуството и политическата философия. Боян Манчев се включва като теоретик, драматург или изпълнител […]

Продължение...

Exhausted Imagination?

Резюме, ключови думи и биография: Докладът се занимава с въпроса изчерпва ли се – съотв. изчерпано ли е – въображението днес? Ако въображението е отнасяне към непредопределеното като непредвидимо, при което то предхожда себе си в образите, които (си) дава, тогава формите на въобразеното не могат да са предзададени. Нито субективните условия на опита за […]

Продължение...

За уважението или Как да фантазираме с Кант

Резюме, ключови думи и биография: Статията се занимава с проблема за чувствата при обосноваването на морала във философията на Кант и разглежда решенията му в процеса на тяхното развитие. Изтъкват се ключовата роля на уважението при употребата на практическия разум, връзката му с категоричния императив и прехода, извършен от Кант, от идеята за това, че […]

Продължение...

Techne: едноклетъчни, числа и психоаналитични митове

Резюме, ключови думи и биография: Текстът се опитва да предложи размишление върху кризата на въображението и желанието, която отнема възможността за темпорално проектиране както на утопии, така и на човека като утопия. Есето си поставя четири задачи. Първо, да разграничи механизмите на функциониране на желанието и нагона в лаканианска перспектива, според която загубеният обект на […]

Продължение...

Исторически модел на остаряването

Резюме, ключови думи и биография: В история на философията засега няма систематично разглеждане на остаряването в нито един от четирите му аспекта (термодинамичен, еволюционен, трансцендентален, исторически). В случая – след общо теоретично въведение – се разглежда стареенето като исторически, културен феномен: природата не познава старостта преди културата. Направена е аналогия с класическите еволюционни изследвания върху […]

Продължение...

Окултното и прехода

Резюме, ключови думи и биография: Най-разпространените разкази за прехода към демокрация след 1989-та се въртят около скритото, отклонило ни от правилния път, а самото скрито се разкрива чрез метафори, които закотвят границите, осмислящи въпросното „отклонение”, като червени куфарчета, ДС, руснаци, комунисти, американци, планът Ран-Ът, монтаж, корупция, подмяна, менте, български/тоталитарен манталитет, кукли и кукловоди и други, […]

Продължение...

Разпад на неони. „Житие” на светлинните реклами от времето на социализма в България*

Резюме, ключови думи и биография: Неонът е едно от най-разпространените средства за реклама в градската среда от времето на социализма в България. Това се вижда съвсем ясно от хилядите стъклено-метални надписи, които и до днес са запазили своето местоположение по фасадите на сградите, а единственото сигурно нещо за тяхното бъдеще е неясната им съдба. Чрез настоящата […]

Продължение...

Дейността на Българския лекарски съюз през периода 1901 – 1947 г. като модел за бъдещи социални и законодателни промени

Резюме, ключови думи и биография: Обект на изследване в настоящата статия е здравната администрация, нейните функции, устройство и дейност през периода на Временното руско управление (1877-1879 г.). Разглежда се актуалният въпрос за създаването на здравеопазването като държавна функция и качествено нова форма в България и въвеждането на непозната досега нова институция за неговото управление. Публикацията има за […]

Продължение...

“Какво е изкуство…”

Какво е изкуство… Екатерина Дьогот· 12/05/2012 … и защо рубриката „Изкуство” в OPENSPACE.RU е такава, каквато е? Въпросът в заглавието, да го кажем направо, не е лишен от амбиции. При това писането на текст, дори и популяризаторски, по теоретичен въпрос изглежда днес неуместно занимание – трябва да го завърша възможно най-бързо и отида да окупирам […]

Продължение...

Утопия на множествеността и множественост на утопиите

Резюме, ключови думи и биография: It is generally assumed that the exhaustion of utopian thinking denote that the future is no longer legitimate the present. Nonetheless, it does not signify that we finally met the complete disappearance of „utopian energies”. Most likely, we encountered the situation when „utopian energies” are infiltrating into the micro-level of […]

Продължение...

”Voyages into Several Remote Nations”: Imaginary Geographies in the Satiric Novel of the Globalized World

ABSTRACT This paper will identify a particular type of fictitious country invented as a setting for satirical novels, exemplified by Evelyn Waugh’s Black Mischief (1932) and Gary Shteyngart’s Absurdistan (2006), distinguishing this type from other types of invented nations primarily by the manner in which such settings allow for particular satiric effects. Fictitious countries of […]

Продължение...

#Окупирай Уолстрийт като self-help демокрация

Резюме, ключови думи и биография:  „Окупирай Уолстрийт или как е възможно да се пише за права, за които не може да се говори”  Новите технологии раждат спорове как трябва да бъдат прилагани. Такива спорове раждат не само новата техника, но и нови биополитически мишени от рода на геномиката или нови технологии от рода на високочестотната […]

Продължение...

Въображение и маркетинг – параметри и аспекти на тяхното отношение и взаимодействие

Резюме, ключови думи и биография: Съвременните маркетингови стратегии все повече започват да разширяват не само начините, по които използват въображението, но и самата представа за въображение. За да се постави това в по-конкретни параметри, теорията за въображението, която ще следвам, е тази за моралното въображение, т.е.  още по-конкретно, фокусирането върху представите за аз и другите […]

Продължение...

Фантазмена женскост. Независимостта и успехът в момичешките образи от сериала „Стъклен дом”

Резюме, ключови думи и биография: Текстът предлага изследване на медийни репрезентации в традицията британските медийни и културни изследвания (Бирмингамска школа). Обект на анализ е първият съвременен комерсиален български сериал „Стъклен дом”, сочен за начало на новата вълна в българските сериали. Продукцията пресъздава живота на високата икономическа класа в България (собственици на мол) и предлага богато […]

Продължение...

Социалното знание като ‘символен капитал’ и неговото бъдеще отвъд неолибералните културно-икономически императиви

Резюме, ключови думи и биография: Какъв е статусът на учения (преподавателя) в деонтичната му функция да про-извежда знание, като обучител, поощряващ израстването на учащите и същевременно съхраняващ достойнството на съсловието? Успява ли неолибералната парадигма чрез термини от пазара на труда, касаещи основно ефикасността, да мисли за образованието и науката като допринасящи за повишаване уменията и […]

Продължение...

Въображение, емпатия и масмедии. Спомагат ли масмедиите за развиването на въображението и емпатията?

Резюме, ключови думи и биография: Въображението като част от етическата теория се среща още през XVII – XVIII в. В концепцията на Дейвид Хюм въображението се свързва със симпатията, която от своя страна се свързва с моралната оценка на действията. За Адам Смит въображението също е част от етическата концепция. Той също говори за симпатия, […]

Продължение...

Произведението на изкуството и медията: хибридизация на критериите за класификация, естетика на пост-медията

Резюме, ключови думи и биография: След 1960-те констелацията от идейни движения и технологични развития довеждат една от ключовите категории във визуалните изкуства, тази на медията, до несъстоятелност. Текстът проследява динамиката на този процес и се опитва да представи различни предложения за преодоляване на кризата на класификационните модели. Ключови думи: криза на класификациите във визуалните изкуства, постмедия, […]

Продължение...