Алтернативни истории и историческо знание

Бен Карвър е доктор по история на литературата на Университета на Есекс (Великобритания). Преподава история на литературата в Университета в Орхус (Дания). Автор е на книгата Alternate Histories and NineteenthCentury Literature Untimely Meditations in Britain, France, and America (London: Palgrave, 2017). Научните му интереси са в областта на историята на литературата на ХIХ в., реализма, алтернативната история и конспиративните теории в областта на литературата.

 

Алтернативни истории и историческо знание – Интервю на Тодор Христов с Бен Карвър (pdf)

 

Alternate Histories and Historical Knowledge

Ben Carver

Ben Carver holds a PhD in Literature at the University of Essex (UK). He teaches History of Literature at the University of Aarhus (Denmark). Carver is an author of the book Alternate Histories and Nineteenth-Century Literature Untimely Meditations in Britain, France, and America (London: Palgrave, 2017). His interests are in the field of nineteenth century literature history, realism, alternative history, and conspiracy theories in literature.

Нагоре ↑

« »