Какво наричаме „научен театър“?

Резюме: Статията изследва генеалогията на научния театър и неговите разновидности, минавайки през интердисциплинарните инициативи, пърформанс-лекцията и рисърча като артистична практика. В опита за дефиниране на тази форма на театъра, която представлява среща между науката и живото изпълнителско изкуство, се проследяват, обобщават и надграждат вече съществуващите дефиниции и проявления от перспективата на комуникацията на науката и […]

Продължение...