Философия след края на света. Тимъти Мортън и мрачната екология

Резюме: Късната модерност върна на дневен ред очакванията или опасенията, че предстои някакъв вид край на света, които модерността като цяло беше оставила на заден план в полза на идеята за безкраен прогрес. Това показва, че въпреки безспорния научен и технологичен напредък, както и постоянно нарастващото влияние на идеите за демокрация и равноправие, в крайна […]

Продължение...

Изобретяването на религията – пастафарианството като „чудовищна“ хибридизация между религиозно и светско

Резюме: Статията опитва да осмисли изобретените религии от гледна точка на начина, по който те проблематизират традиционните представи за същността на религията. На фокуса на вниманието е представено пастафарианството, което се концептуализира като хибридна форма, релативизираща границите между религиозно и светско. Изложението е разгърнато в четири части, които последователно идентифицират притеснителната „чудовищност“ на хибридността, нейните […]

Продължение...