Съвременни тенденции на екранната пластика (Образът в съвременните научни изследвания)

Резюме, ключови думи и биография:

Предмет на текста са промените – технологични и творчески, които са факт в компонентите, изграждащи и структуриращи екранната пластика. Последната е част както от съдържанието и идеите, така и от технологиите. Екранната пластика еволюира, като ни носи постоянно нови поетикометафорични предизвикателства.

Ключови думи: кино, дигитална революция, екранна пластика.

Емилия Стоева, проф. д-р, филмов оператор и преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, НБУ и Арт колеж по „Екранни изкуства”. Автор на пет книги в областта на киното.

 Съвременни тенденции на екранната пластика (Образът в съвременните научни изследвания)

Нагоре ↑

« »