Декарт и любовта към геометрията

Резюме, ключови думи и биография:

Статията се спира на ролята и значението на геометрията в научните занимания на Декарт. Привежда доказателства, че Декарт първоначално залага на геометрията като на фундамент за организиране на цялото научно познание, докато по-късно отрежда тази роля на метафизиката. Въпреки това, геометрията запазва ключово място във философията му, което е анализирано, първо, във връзка с проблемите за организирането на делничното и научното пространство и, второ, при доказателството на онтологическата реалност на идеята за Бог.

Ключови думи: геометрия и метафизика, научно и всекидневно организиране на пространството, съвършенството в геометрията и в идеята за Бог

 Стилиян Йотов, дфн, професор по история на философията и философия на правото във Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на Справедливост и респект (2000), Етика и мултикултурализъм (2003), Равенство и егалитаризъм (2004), Хабермас и претенциите на автономията (2006). Преводач от немски на трудове на Т.В.Адорно,  Ю.Хабермас, З. Кракауер.

Декарт и любовта към геометрията

Нагоре ↑

« »