Визуална репрезентация на Холокоста

Резюме, ключови думи и биография:

Текстът представлява опит за очертаване на едно водещо напрежение във визуалната репрезентация на Холокоста – напражението между дискурса на непредставимостта и този на широкоразпознаваемата иконография на геноцида. Статията се фокусира върху конкретни аспекти на това противоречие и в крайна сметка рискува да го осуети, акцентирайки върху някои общи механизми, които двете линии споделят. Същевременно е направен опит за неговото ситуиране и мислене в по-широките рамки на една обща визуална култура за Холокоста, в която се срещат различни естетически, етически, философски, исторически и политически въпроси и позиции; и която изисква внимание не само и дори не толкова към конкретни образи, колкото към цялостната ситуация на взаимодействие, в която тези образи участват. В движението между по-широкия контекст и определени частни казуси, текстът поставя и въпроса за сложните и динамични отношения между визуалното изкуство на артистите от т.нар. второ и трето поколение и очертаното по-горе дискурсивно напрежение.  

Ключови думи: Холокост, визуална репрезентация, Bilderverbot, следпамет

Моника Вакарелова, докторант в катедра „История и теория на културата”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Интересите ѝ са в областта на културната история на съвременността и по-специално в полето на изследванията на паметта, визуалните изследвания и съвременното изкуство.

Визуална репрезентация на холокоста

Нагоре ↑

« »