Италия като Аркадия или земният рай и смъртта в творчеството на Луи Леопол Робер (1794-1835)

Резюме, ключови думи и биография:

Статията е част от изследване, чиято тема е „антимодерността“ в произведения на изобразителното изкуство и във фотографски образи през ХІХ в.

Предмет на статията е Италия в творчеството на швейцарския художник Леопол Луи Робер. Робер създава антимодерен образ на Италия, който е вариант на Аркадия. В творчеството на Робер небесният рай се е превърнал в земен и се намира в съвременната му Италия. Устойчивост спрямо исторически промени и хармония между хора и природа са повтарящите се характеристики на земния рай. В света, който Робер създава, социалното неравенство не може да се появи като тема. В този свят не възникват и социални напрежения. Желанието на част от италианците да създадат своя държава, е чуждо на художника. Той обича онази Италия, която е предмодерна. Робер избягва да въвежда в произведенията си елементи, които могат да направят връзка с техническа или със социална актуалност.

В земния рай на Робер присъства смъртта. Но образите на смъртта също не притежават исторически характеристики; те изобразяват неизбежната участ на човека.

Изводи:

а) Робер създава фикционален свят, който се противопоставя на политическата неустойчивост, на започналата вече индустриализация и на свързаните с нея социални и природни промени;

б) фикционалният свят на Робер ни убеждава, и то красноречиво, че социални сътресения не съществуват, а съществува друг – красив и устойчив и при това съвременен свят;

в) творчеството му дава визуален израз на ценности, които добре се съгласуват с политическата реставрация както в Папската държава, така и във Франция;

в) италианската жанрова картина (Робер, Шнец, Мишайон) е елемент от консервативна (но не реакционна) позиция.

Ключови думи: Аркадия, земен рай, екзотика, образът на Италия (първата половина на ХІХ в.), изкуството в Европа (първата половина на ХІХ век)

Ангел Ангелов, автор на изследвания по история на Западноевропейската култура ХV-ХХ в. Професор по теория и история на културата във Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски”, доктор на изкуствознанието.

 

Италия като Аркадия или земният рай и смъртта в творчеството на Луи Леопол Робер (1794-1835)

Нагоре ↑

« »