Болестта Алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността

Разюме: Статията разглежда някои философски въпроси, поставени от състоянието на болния от болестта Алцхаймер. В контекста на едно от заболяванията на старостта, утвърждаваща се все повече като важна част от бъдещето на света, се поставя проблемът за паметта и забравата като основи на идентичността. Главното питане на автора е възможна ли е общност (заедност) без паметта или по друг начин казано – възможна ли е солидарност след идентичността?

Ключови думи: памет, забрава, болест, идентичност, солидарност

Стоян Ставру е доктор по право, доктор по философия, Институт за изследване на обществата и знанието към Българска академия за науките, основател на Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ (ChallengingTheLaw.com).

Стоян Ставру

Нагоре ↑

« »