Популярна култура и памет: новозаветни джендър модели в женската преса

Резюме: Текстът се фокусира върху техниките за конструиране на съвременната джендър идентичност, използващи в основата си  образи от новозаветните евангелия. През конкретни примери се прави опит за изследване на стратегиите, чрез които популярната култура припомня, имитира и деформира символни образци на християнската култура, превръщайки ги в лайфстайл модели.

Ключови думи: популярна култура, джендър, феминизъм, лайфстайл, медии, идентичност

Силвия Петрова е главен асистент в катедра „Културология” към ЮЗУ „Неофит Рилски”. Преподава в специалност „Култура и медии” към същата катедра. Работи по научни проблеми в сферата на медиите, джендър изследванията, популярната култура.

Силвия Петрова

Нагоре ↑

« »