Миметическото мелене и виртуозността на всекидневната рационалност

Резюме: Как става така, че дълго търпим ситуации и обстоятелства, за които внезапно откриваме, че сме ги обявили за нетърпими? Воден от идеята на Чикагската школа, че „социалното безпокойство“ е контекстът, в който се оголват елементарните форми на социалността, текстът извежда специфичната рационалност на тези форми. Така оголени, те изглеждат като миметически структури, които провеждат етически категоризации, без да прибягват до пропозиционални съждения.

Ключови думи: всекидневна рационалност, протести, елементарно колективно поведение, миметичeн механизъм, мелене

Милена Якимова е доцент в катедра „Социология”, СУ „Св. Климент Охридски”, член на редколегията на списание Критика и хуманизъм. Автор е на монографията „София на простолюдието (с тарикатско-български речник)“ (София: Изток-Запад, 2010). Области на интерес: градски изследвания, социална теория и прагматизъм, качествени методи за социални изследвания.

Милена Якимова

Нагоре ↑

»