Нимфи

Ключови думи: образ, памет, време, движение, застиване, напрежение, междина, диалектика, формула на патоса

Джорджо Агамбен (р. 1942 г.) е италиански философ и теоретик. Една от най-влиятелните фигури в съвременната политическа философия, Агамбен е известен преди всичко с понятия като homo sacer, голия живот и извънредното положение. Ранните му съчинения обаче са свързани с изследванията на Аби Варбург върху късносредновековната и ренесансовата култура и литература, както и с анализи на художествена литература. През 90-те години издава трудовете на Валтер Бенямин на италиански език. Много от съчиненията му, особено след 2000-та година, са свързани с политико-философските, историко-философските и етическите импликации в авраамитските религии.

Есето „Нимфи” е публикувано за първи път през 2004 г., а през 2007 е включено в сборника „Освобождаване на образа: от литературата към новите медии” (ред. Жак Калип и Робърт Мичъл). Текстът разгръща една философия на образа, в която образът е разглеждан в духа на Бенямин като „диалектика в застинало положение”, пресечна точка в силовото поле на паметта. Образът се оказва феномен на паметта, задължително натоварен с време(на) и напрежения, ключов елемент за изследването на човешката история.

Джорджо Агамбен

Нагоре ↑

« »