Кино-хрониката между „внезапния“ живот и архива на Революцията

Резюме: Текстът разглежда две тенденции в руското кино от 20-те години на ХХ век: едната, свързана с работите на руския авангардист Дзига Вертов в полето на субективното документално кино и поетическите хроники, а другата – с филмите на Есфир Шуб („Падането на династията Романови“), изградени върху откъси от дореволюционни хроники. Коментират се опитите на Вертов да „хване живота „внезапно“ тук-и-сега и радикално противоположния възглед на Шуб за киното като архив на миналото. Проблемът за паметта се разглежда, от една страна, с оглед на динамичния монтаж на Вертов, разработките му на „монтажната фраза“ и нейното неочаквано прекъсване; а от друга, с оглед на тенденцията за безлично премонтиране на чужди архивни хроники, на филмотечното наследство, разгърната във филмите на Шуб.

Ключови думи: Дзига Вертов, Есфир Шуб, кинохроника, документално кино, революция, монтаж

Галина Георгиева е доктор по руска литература и главен асистент по теория на литературата към Института за литература. Автор е на книгата „Авангард и соцреализъм. Проблемът за лириката в Русия през периода 1917-1934 г“. Има редица статии и проекти в областта на соцреализма, авангарда, теорията на киното и др.

Галина Георгиева

Нагоре ↑

« »