Изображения на животни – записи на паметта

Резюме: В статията се разглежда проблемът за невъзможността да се изрази другостта на преживяванията на животните чрез езика. Анализира се сравнението между Холокоста и промишлените кланици, направено от организацията РЕТА в кампанията Holocaust On Your Plate. Този анализ е проведен в контекстуалните рамки на идеите за постпаметта и изживяванията на „второто поколение”.

Ключови думи: следпамет, постхуманистика, геноцид, „второ поколение”, animal studies

Адриана Ковачева e полонистка, преводачка, доктор по литературознание с дисертация на тема “Poezja polska w przekładach na język bułgarski w latach 1956-1989”. Работи в Центъра по джендър и транскултурни изследвания в Познанския университет. Следва ветеринарна медицина. Авторка на изследвания в областта на теорията и историята на превода, публикувани в “Przekłady Literatur Słowiańskich”, “Przekładaniec”, „Литературен вестник”, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, “Czas kultury” и др.

Адриана Ковачева

Нагоре ↑

« »