Свободата като непрекъснато обновяване

Амелия Личева е доктор по филология, преподавател в Катедрата по теория на литературата към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Редактор е в “Литературен вестник” и литературен наблюдател на вестник “Култура”. Автор е на литературоведски и интердисциплинарни изследвания: “Истории на гласа” (София, 2002), “Теория на литературата. От Платон до постмодернизма” (2005), “Гласове и идентичности в българската поезия” (2007), както и на стихосбирките “Око, втренчено в ухо” (1992), “Втората Вавилонска Библиотека” (1997), “Азбуки” (2002), “Моите Европи” (2006).

Amelia Licheva is Professor in the Department of Theory of Literature at the Sofia University  “St. Kliment Ohridski”. She holds a PhD in Philology.  Amelia Licheva is Editor at “Literaturen vestnik” (“The Literature newspaper”) as well as a literary reviewer  for “Kultura”  (“Culture” weekly newspaper). She is author of the books: Stories of the Voice (2002), Theory of Literature. From Plato to Post-modernism (co-authorship) (2005), and Voices and Identities in the Bulgarian Poetry (2007). Also, she has published poetry collections.

 Свободата като непрекъснато обновяване

Съвместна публикация с Литературен вестник, бр.30/2014, стр. 1.

Лекцията на Юлия Кръстева в Аулата на Софийския университет

Нагоре ↑

« »