Exhausted Imagination?

Резюме, ключови думи и биография: Докладът се занимава с въпроса изчерпва ли се – съотв. изчерпано ли е – въображението днес? Ако въображението е отнасяне към непредопределеното като непредвидимо, при което то предхожда себе си в образите, които (си) дава, тогава формите на въобразеното не могат да са предзададени. Нито субективните условия на опита за […]

Продължение...