Права в извънредно положение

Васил Георгиев е доцент във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, преподавател по правни науки и сигурност и практикуващ адвокат. Автор е на монографията „Държавният суверенитет: пред предизвикателствата на глобализацията, интеграцията и хуманитарната интервенция” и десетки статии в областта на международното право и сигурност, търговското  и конкурентно право и правото на ЕС. Интересите са му в областта на външните отношения на ЕС, глобалните рискове на сигурността, дискриминацията, търговското и конкурентно право.

Автор е на два романа („Апарат”, „Екс орбита”) и три сборника с разкази.

Адрес за кореспонденция: vasilg@gmail.com

 

Васил Георгиев – Права в извънредно положение (pdf)

 

Текстът е писан след проведената на 22 април онлайн дискусия „Човешки права и извънредно положение“ с участието на д-р Красимир Кънев, д-р Димитрина Петрова, доц. Даниел Смилов, адв. Васил Георгиев и проф. Александър Кьосев.

Нагоре ↑

« »